l

 

 

 

 

 

 

 

Zie voor alle activiteiten op ons dorp  in de

komende periode de activiteitenkalender.
                                                          

 

                                                                                                          

 

 

    

 

 

 

                   

       

 

      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brief dorpsraad verstuurd aan gemeentebestuur en alle fracties van de politieke partijen.

 

Nieuwbouw en uitbreiding Strandbrasserie De Landing in Baarland


De dorpsraad van Baarland heeft gewacht met het innemen van een standpunt over de nieuwbouw en uitbreiding van Strandbrasserie de Landing totdat meer informatie beschikbaar was.
Op 28 augustus hebben wij als dorpsraad een informatieavond georganiseerd waar dhr Northolt , eigenaar van camping Scheldeoord en strandbrasserie de Landing, zijn plannen kon toelichten. Vervolgens heeft de dorpsraad de inwoners van Baarland gevraagd om hun mening omtrent dit onderwerp. Tot de dag van vandaag krijgt de dorpsraad nog steeds reacties, per email, schriftelijk en telefonisch, van verontruste Baarlanders. Op basis van de binnengekomen reacties neemt de dorpsraad stelling tegen de voorgenomen uitbreiding van Strandbrasserie de Landing.
Dat het huidige gebouw van de brasserie toe is aan vervanging is voor een ieder duidelijk. Mits het nieuwe gebouw niet boven de dijk uit komt zoals in eerdere plannen naar voren kwam, hebben wij hier dan ook geen bezwaar tegen. Een intact blijvende ‘’dijklijn’’ vinden wij esthetisch gezien belangrijk.
Ons belangrijkste bezwaar is tegen plaatsing van de in de plannen opgenomen 14 lodges. Deze lodges , twee verdiepingen hoog, worden ingericht als hotelkamers ( 28 ). De toeristen die van deze kamers gebruik maken zullen kunnen ontbijten en dineren in de nieuwe en uitgebreide strandbrasserie. Plaatsing van deze lodges aan de rand van een prachtig natuurgebied stuit bij ons op groot verzet ! Hoewel dhr Northolt verwijst naar een natuurtoetsing waarin een minimaal effect op de omliggende natuur genoemd wordt, vinden wij dat plaatsing van de lodges en het creëren van een 24 uurs economie aan de rand van een natuurgebied zeer onwenselijk is. Nu is de strandbrasserie alleen in het toeristenseizoen 7 dagen per week geopend. Een uitgebreide strandbrasserie met hotelkamers op de dijk zal alleen rendabel zijn als deze 365 dagen per jaar geopend zijn. Met plezier wandelen en fietsen in dit gebied, grenzend aan de slikken, met de kans een zeehond of bruinvis te zien zal met uitvoering van deze plannen tot het verleden behoren. Ons inziens passen de plannen niet in het door de provincie geformuleerde plan ‘’Natura 2000’’ !
Dat door de uitbreidingsplannen het toerisme in ons gebied zal toenemen is een ander bezwaar wat wij willen maken. Hoewel dhr Northolt zegt dat het aantal campingplaatsen zal afnemen en er daar door geen extra verkeersbewegingen zullen zijn , betwijfelen wij deze uitkomst. De hotelgast is een ander soort toerist. Deze toerist blijft geen week op dezelfde locatie, hooguit 2 dagen. De camping gast komt voor de rust en het strandje terwijl de hotelgast zich waarschijnlijk veel meer zal verplaatsen. Zelfs bij een bezettingsgraad van de hotelkamers van 80 % komen wij op ca. 20.000 extra verkeersbewegingen per jaar. Hierbij hebben wij nog geen rekening gehouden met extra bezoekers van een vernieuwde strandbrasserie. Nog meer verkeer en nog meer toeristen zijn niet gewenst in Baarland. Het is genoeg zo. Overlast en een onveilig gevoel door de toegenomen verkeersdrukzijn al langer een punt van grote zorg. Crop Alliance is in de loop der jaren flink gegroeid en uitgebreid. Het verwerkingsproces is gemoderniseerd waardoor de productie is gestegen. Dit betekend dat er ook meer verkeersbewegingen noodzakelijk zijn. Grote vrachtwagens met oplegger rijden af en aan en in het hoogseizoen, van juli t/m september, loopt het aantal verkeersbewegingen met vrachtwagens op tot ca. 100 per dag. Dat het hoogseizoen voor Crop Alliance samenvalt met het toeristen seizoen is een zeer ongelukkige situatie. Juist in deze tijd zijn er niet alleen veel auto’s, al dan niet met caravan, op weg naar en van camping Scheldeoord maar ook maken de daar verblijvende toeristen veelvuldig gebruik van de fiets en wandelen zij graag in de
omgeving. Juist de fietser en wandelaar is bijzonder kwetsbaar op de weg, zeker in het hoogseizoen. Kortom , er zijn veel meer toeristen per seizoen en het aantal verkeersbewegingen is de laatste jaren flink toegenomen. Zeker ook als men kijkt naar het vrachtverkeer van Crop Alliance . Echter, de wegen in en om Baarland zijn niet veranderd. Belijning en inrichting van deze wegen is onveranderd gebleven. Het is genoeg zo.
Graag wijs ik u ook op de resultaten van de werkgroep Recreatie ( B2030) zoals opgenomen in Dorpsvisie Baarland 2018 ( zie bijlage) . Uit de conclusies van de werkgroep kunt opmaken dat ook zij tegenstander zijn van de voorgenomen plannen met betrekking tot uitbreiding van de strandbrasserie !
Wij hopen ten zeerste dat u deze brief serieus neemt en de mening van de Baarlanders zwaar laat wegen !
Hoogachtend ,
Ed Verdam
( voorzitter dorpsraad Baarland )

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

comments