Geschiedenis van Baarland

Het eiland

Na de stormvloed van 1014, die vanuit het noordwesten zijn vernielend werk deed, bleef ten zuiden van de resten van Zuid-Beveland een aantal eilanden achter. Deze eilanden werden onderscheiden in Oost- en West-Borsele.

Het dorp Baarland

Op het eiland Oost-Borsele vormde Baarland met de dorpen Bakendorp en Oudelande de heerlijkheid van Baarland. Het dorp Baarland zelf is gelegen op een smalle kreekrug, die van west naar oost loopt en na de stormvloed van 1014 langzamerhand nog is opgehoogd. Deze kreekruggen lagen hoger dan in het omringde land en vertoonden een veenpakket in de ondergrond. Hierdoor is het niet verwonderlijk dat mensen de hoogstgelegen gronden als woonplaats kozen. Op deze manier ontstond een aantal woonkernen zoals, naast de zojuist genoemde dorpen, Westdorp en Delie. In 1295 voltrok zich een ramp voor de leefgemeenschappen op het eiland toen er een flinke Vlaamse strijdmacht landde, die de hele streek brandschatte. Het betrof hier een wraakactie tegen graaf Floris V, die daarvoor Sluis had geplunderd. Immers, al jaren lang werd de heerschappij over Zeeland bewesten Schelde betwist door zowel de Vlaamse als de Hollandse graven. Uiteindelijk werden de Vlamingen verslagen door de gezamenlijke legertjes van Doedijn en Everinge en de Van Borselens.

De structuur van het dorp

Na de totale verwoestingen, teweeggebracht door de Vlamingen, zullen de nederzettingen herbouwd zijn. Vrijwel zeker is dat Delie en Westdorp toen verlaten zijn, waardoor de bevolking zich concentreerde in Baarland en Bakendorp.
Op de puinhopen verrees een nieuw dorp. Het is ook mogelijk dat de smalle kreekrug een nieuwe locatie was. Een feit is dat Baarland ruim werd opgezet. Tussen de gevelwanden van de noord- en de zuidbebouwing werd een soort plein gevormd van ruim 22 meter breed ( zijnde 6 blooise roeden ). De huizen werden aan de achterzijde ontsloten door aan beide zijden een achterweg te projecteren.
De langgerekte vorm van het dorp wordt heel duidelijk bepaald door de smalle kreekrug. De huizenwanden volgen aan beide zijden een wat natuurlijk verloop.
Het kasteel "Het hof van Baarland"genoemd, zal wellicht toen al hebben bestaan, want de slotgracht komt zelfs nog met zijn punt in het kerkhof, waarop in de loop der eeuwen een grote driehallenkerk verrees, en zal dus duidelijk mede de vorm van het dorp hebben bepaald.
De oostkant van het dorp werd begrensd door een vaete, een publiek waterreservoir, brandvijver, veedrinkplaats etc…

Baarland in de loop der eeuwen

Direct na de politieke twisten groeide Baarland al snel uit tot een belangrijk dorp. Het dorp had een soort streekfunctie, wat niet in de laatste plaats te danken was aan de zeer invloedrijke Heren van Renesse, die in 1312 de ambachtsheerlijke rechten en grote bezittingen in leen kregen van de graaf van Holland. Hoewel de leden van dit geslacht voornamelijk politieke vetes uitvochten in Utrecht, verloren ze toch niet hun belangen in het Zeeuwse land uit het oog. Zo verkreeg Baarland op 20 april 1390 het recht van een wekelijkse markt op woensdag ( per 1 juni 1394 werd deze verzet naar maandag ). In december 1418 gaf Jan ven Beieren zelfs aan de inwoners van Baarland ten eeuwigen dage vrijheid om "binnen zijne lande van Braband, Holland en Zeeland, te water en te lande, van marktpenningen, pondgelden, tollen en geleide, tolvrij te mogen varen".
Het was verder een dorp waar twee grote kastelen met rondom grachten waren gebouwd en het lag zeer strategisch tussen de Zwake en de Honte, op de belangrijke handelsroute tussen de diverse koopmanssteden in Zeeland en Antwerpen.
Na de reformatie en de 80-jarige oorlog zou de welvaart en de belangrijkheid aanzienlijk teruglopen.

De kroniekschrijvers

Smallegange schrijft in zijn kroniek (1695) : "Baarland, een groot en heerlijk Dorp, is in oude tijden noch veel aenzienlijker en volkrijker geweest". Verder schrijft hij over de voorrechten die inwoners van het dorp vroeger hadden verkregen en over adellijke geslachten, die eertijds hier hun bezittingen hadden.
Izaäk Tirion verhaalt in 1753 "'t Is een goed en mooi Dorp, doch in voorige tijden veel aanzienlijker geweest dan tegenwoordig. De kerk is vrij groot en lugtig en heeft nevens zig een zwaaren hoogen tooren. In het Dorp is ook een Brouwerij, men vondt er op 't jaar 1747 in den zelven vier en tagtig Huizen en een Koorenmolen".
Van der Aa beschrijft het dorp Baarland in 1770 als volgt : "Thans is Baarland een fraai en groot dorp, dat met onderhorigheden ongeveer 481 bunder grond beslaat en ruim 500 inwoners telt, die zich meest allen met landbouw en veeteelt generen".

 

De ontwikkeling van het dorp in de negentiende eeuw

Bij de eerste officiële volkstelling in 1826 werden er 566 inwoners geteld, waarbij natuurlijk de bewoners uit Bakendorp en de uitgestrekte omringende polders waren inbegrepen.
In 1774 besloot men de driehallenkerk, wegens gebrek aan financiële middelen, gedeeltelijk af te breken. Het middenschip werd nu als kerk ingericht. Een beschilderd houten schot scheidde het koor af van de rest van de kerk.
In het afgescheiden koor werd onderricht gegeven aan de schooljeugd. Uit een brief van de arrondissement(school)opziener kunnen we destilleren dat de toestand niet rooskleurig was. Het gemeentebestuur dacht daar anders over. "Het schoollokaal, een gedeelte van de kerk uijtmakende is slegts hol en koud, maar niet ongeschikt voor schoollokaal, omdat wanneer het koud is er sterk wordt gestookt". Bovendien wilde de raad geen zoldering en lage ramen aanbrengen. De schoolopziener hield echter voet bij stuk en de zoldering kwam er in (nog steeds te zien). Pas in 1880 werd een nieuwe 2-klassige school gebouwd op het kerkhof bij de kerk, die ruimte bood aan 140 kinderen, omgeven door een schoolplein.
Een andere verandering vond plaats toen in 1835 het kerkbestuur besloot niet meer op het kerkhof rond de kerk te begraven, maar het zogenaamde "Schuttershof", even buiten het dorp aan de Bakendorpseweg, als begraafplaats in te richten.
Het gemeentebestuur houdt de begraafplaats rond de kerk nog wel aan voor het begraven van aangespoelde lijken of toevallig overleden vreemdelingen, totdat in 1873 ook de bijzondere begraafplaats vol dreigt te raken, zodat het gemeentebestuur de gronden voor de huidige begraafplaats koopt van de plaatselijke ambachtsheren. Het zuidelijke deel van het kerkhof rond de kerk wordt aan het eind van de negentiende eeuw aangewend voor openbare gebouwen. Zo verscheen er eerst de school en later, toen in 1882 de dorpsherberg annex gemeentekamer afbrandde, liet het gemeentebestuur daar ook een nieuw gemeentehuis bouwen. De eerste vergadering in dit gebouw vond plaats op 1 december 1883.

comments

Banner

ZoekenBAFTA TV awards sees Sheridan Smith cuts a stylish figure Leading actor BEN WHISHAW London Spy – BBC Two IDRIS ELBA Luther – BBC One MARK RYLANCE Wolf Hall – BBC Two STEPHEN GRAHAM This is England ’90 – Channel 4 Leading actress CLAIRE FOY Wolf Hall – BBC Two RUTH MADELEY Don’t Take My Baby – BBC Three SHERIDAN SMITH The C-Word – BBC One SURANNE JONES Doctor Foster – BBC One Supporting actor ANTON LESSER Wolf Hall – BBC Two CYRIL NRI Cucumber – Channel 4 IAN MCKELLEN The Dresser – BBC Two TOM COURTENAY Unforgotten - ITV Supporting actress pre bonded hairCHANEL CRESSWELL This is England ’90 – Channel 4 ELEANOR WORTHINGTON-COX The Enfield Haunting LESLEY MANVILLE River – BBC One MICHELLE GOMEZ Doctor Who – BBC One Entertainment programme GRAHAM NORTON The Graham Norton Show – BBC One LEIGH FRANCIS Celebrity Juice – ITV2 ROMESH RANGANATHAN Asian Provocateur – BBC Three STEPHEN FRY QI – BBC Two Female performance in a comedy programme MICHAELA COEL Chewing Gum – E4 MIRANDA HART Miranda – BBC One SIAN GIBSON Peter Kay’s Car Share – BBC iPlayer SHARON HORGAN Catastrophe – Channel 4 Male performance in a comedy programme HUGH BONNEVILLE W1A – BBC Two JAVONE PRINCE The Javone Prince Show – BBC Two PETER KAY Peter Kay’s Car Share –BBC iPlayer TOBY JONES Detectorists – BBC Four

Single drama THE C-WORD Susan Hogg, Simon Lewis, Nicole Taylor, Tim Kirkby – BBC Drama Production London/BBC One CYBERBULLY Richard Bond, Ben Chanan, David Lobatto, Leah Cooper – Raw TV/Channel 4 DON’T TAKE MY BABY Jack Thorne, Ben Anthony, Pier Wilkie, Aysha Rafaele – BBC Documentaries Production/BBC Three THE GO-BETWEEN Claire Bennett, Susan Hogg, Adrian Hodges, Pete Travis – Left Bank Pictures/BBC Drama Production, London/BBC One Mini-series DOCTOR FOSTER Mike Bartlett, Tom Vaughan, Roanna Benn, Jude Liknaitzky – Drama Republic/BBC One THE ENFIELD HAUNTING Production Team – Eleven Films/Sky Living LONDON SPY Juliette Howell, Tom Rob Smith, Guy Heeley, Jakob Verbruggen – Working Title/BBC Two THIS IS ENGLAND ’90 Shane Meadows, Mark Herbert, Jack Thorne, Rebekah Wray-Rogers – Warp Films/Channel 4 Drama series remy hair extensionsHUMANS Production Team - Kudos Film and Television/Channel 4 THE LAST PANTHERS Jack Thorne, Johan Renck, Peter Carlton, Caroline Benjo – Haut et Court TV and Warp Films/Sky Atlantic NO OFFENCE Paul Abbott, Martin Carr, Anna Ferguson, Catherine Morshead – AbbottVision/Channel 4 WOLF HALL Peter Kosminsky, Peter Straughan, Mark Pybus, Colin Callender – Playground Entertainment, Company Pictures/BBC Two Soap and continuing drama CORONATION STREET Production Team – ITV Studios/ITV EASTENDERS Production Team – BBC Drama Production London/BBC One EMMERDALE Production Team – ITV Studios/ITV HOLBY CITY Oliver Kent, Simon Harper, Kate Hall, Joe Ainsworth – BBC Drama Production London/BBC One International THE GOOD WIFE Production Team – Scott Free Productions, King Size Productions, CBST/More 4 NARCOS Jose Padilha, Eric Newman, Chris Brancato – Gaumont International Television/Netflix SPIRAL Vassili Clert, Anne Landois – Canal + Creation Originale/Son et Lumiere/In association with BBC Four/BBC Four TRANSPARENT Production Team – Amazon Studios/Amazon Prime Instant Video Factual series THE DETECTIVES Colin Barr, Ruth Kelly, James Newton, Rupert Houseman – Minnow Films/BBC Two GREAT ORMOND STREET Dollan Cannell, Catey Sexton, Lucy Hillman – Films of Record/BBC Two THE MURDER DETECTIVES Production Team – Films of Record/Channel 4 THE TRIBE Production Team – Renegade/Channel 4 Specialist factual BRITAIN’S FORGOTTEN SLAVE OWNERS Production Team – BBC History Unit/BBC Two GRAYSON PERRY’S DREAM HOUSE Neil Crombie, Grayson Perry, Joe Evans, Marcus Plowright – Swan Films/Channel 4 THE HUNT Production Team – Silverback Films/BBC One RUDOLF NUREYEV – DANCE TO FREEDOM Franny Moyle, Richard Curson Smith, Tom Herrington, Yelena Durden-Smith – IWC/BBC Two Single documentary BITTER LAKE Production Team - BBC Productions/BBC iPlayer LIFE AFTER SUICIDE Angela Samata, Leo Burley, Jenny Williams, Fergus O’Brien – BBC Documentaries Production/BBC One LOUIS THEROUX: TRANSGENDER KIDS Production Team – BBC Documentaries Production/BBC Two MY SON THE JIHADI Production Team – True Vision/Channel 4

Features BACK IN TIME FOR DINNER Emily Shields, Leanne Klein, Kim Maddever – Wall To Wall/BBC Two THE GREAT BRITISH BAKE OFF Paulo Proto, Andy Devonshire, Anna Beattie – Love Productions/BBC One KEVIN MCCLOUD: ESCAPE TO THE WILD Production Team – Optomen Television/Concrete TV/Channel 4 TRAVEL MAN Adam Humphries, Leo McCrea, Graham Smiles, Chris Richards – North One/Channel 4 Reality and constructed factual FIRST DATES Nicola Lloyd, Martin Conway, Adam Chapman – Twenty Twenty/Channel 4 perruques cheveux naturelsGOGGLEBOX Stephen Lambert, Tania Alexander – Studio Lambert/Channel 4 I’M A CELEBRITY…GET ME OUT OF HERE! Production Team – ITV Studios/ITV THE SECRET LIFE OF 5 YEAR OLDS Teresa Watkins, Nicola Brown, Emily Lawson, Harjeet Chhokar – RDF Media, a Zodiak Media Company/Channel 4 Current Affairs CHILDREN OF THE GAZA WAR Lyse Doucet, Lucy Hetherington, James Jones, Graham Taylor – BBC/BBC Two ESCAPE FROM ISIS (DISPATCHES) Edward Watts, Evan Williams, Sam Collyns, George Waldrum – ITN Productions, Ronachan Films Co-Production with Evan Williams Productions and Mediadante/Channel 4 JIHAD: A BRITISH STORY Deeyah Khan, Darin Prindle, Andrew Smith, Kevin Thomas – Fuuse Films/ITV OUTBREAK: THE TRUTH ABOUT EBOLA (THIS WORLD) Dan Edge, Sasha Achilli – Mongoose Pictures/Quicksilver Media/BBC Two

News coverage BBC NEWS AT SIX: PARIS ATTACKS SPECIAL Production Team – BBC News/BBC One CHANNEL 4 NEWS: PARIS MASSACRE Jon Snow, Lindsey Hilsum, Jonathan Rugman, Ben de Pear – Channel 4 News/Channel 4 ITV NEWS AT TEN: REFUGEE CRISIS Production Team – ITN for ITV News/ITV SKY NEWS: FROM TURKEY TO GREECE Alex Crawford, Garwen McLuckie, Colin Brazier, Kirsty Walker – Sky News/Sky News Sport THE ASHES Bryan Henderson, Mark Lynch, David Lloyd, Ian Ward – Sky Sports/Sky Sports 2 THE GRAND NATIONAL Carl Hicks, Denise Large, Neil Green, Nick Lightfoot – IMG Productions/Channel 4 MOTD LIVE: FA CUP FINAL Andrew Clement, Richard Hughes, Ian Finch, Chris Gubb – BBC Sport/BBC One SIX NATIONS – FINAL DAY Production Team – BBC Sport/BBC One Live event BIG BLUE LIVE Production Team – BBC/BBC One THE SOUND OF MUSIC LIVE! Production Team – ITV Studios Entertainment/ITV STARGAZING LIVE: BRIT IN SPACE, TIM PEAKE SPECIAL Production Team – BBC Science Production London in association with BBC Learning/BBC Two THE VOTE Production Team – Twofour/More4 Entertainment programme perruques cheveuxADELE AT THE BBC Adele Adkins, Guy Freeman, Anouk Fontaine, Simon Staffurth – BBC Events Production/BBC One BRITAIN’S GOT TALENT Richard Holloway, Amelia Brown, Lee McNicholas, Matt Banks – Thames/Syco Production for ITV/ITV STRICTLY COME DANCING Louise Rainbow, Vinnie Shergill, Sarah James, Nikki Parsons – BBC Entertainment/BBC One TFI FRIDAY ANNIVERSARY SPECIAL Will Macdonald, Clare Barton, Suzi Aplin – Olga TV, Monkey Kingdom, Zimple/Channel 4 Comedy and comedy entertainment programme CHARLIE BROOKER’S ELECTION WIPE Charlie Brooker, Annabel Jones, Matt Hulme, Nick Vaughan-Smith – House of Tomorrow, Endemol Shine UK/BBC Two HAVE I GOT NEWS FOR YOU Richard Wilson, Mark Barrett, Danny Carr, John L Spencer – Hat Trick Productions/BBC One QI Nick King, John Lloyd, Ian Lorimer, Piers Fletcher – A Quite Interesting Talkback Co-Production/BBC Two WOULD I LIE TO YOU Peter Holmes, Rachel Albett, Ruth Phillips, Richard Cohen – Zeppotron/BBC One Scripted comedy CHEWING GUM Production Team – Retort/E4 PEEP SHOW Jesse Armstong, Sam Bain, Becky Martin, Hannah Mackay – Objective Productions/Channel 4 PEOPLE JUST DO NOTHING Production Team – Roughcut TV/BBC Three PETER KAY’S CAR SHARE Peter Kay, Gill Isles, Sian Gibson, Paul Coleman – Goodnight Vienna Productions/BBC iPlayer Radio Times Audience Award (voted for by members of the public) DOCTOR FOSTER THE GREAT BRITISH BAKEOFF HUMANS MAKING A MURDERER PETER KAY’S CAR SHARE POLDARK

She's currently filming the latest series of America's Top Model. And being the host of the most style-conscious programme in the United States, it was little surprise that Rita Ora showcased her own flair for fashion on Monday. Enjoying a break away from the set of the show in New York, the 25-year-old Hot Right Now singer stepped out in a quirky, high-fashion take on street style. Scroll down for video Hot right now?  Being the host of the most style-conscious programme in the United States, it was little surprise that Rita Ora showcased her own flair for fashion on Monday Leaving her hotel in Manhattan, the former X Factor judge looked runway ready herself. Opting for a white printed tee-shirt, which bore cyrillic script, Rita made sure her outfit would spark interest. She paired the baggy tee with some classic black Adidas tracksuit bottoms, and chose to tuck her top into the waist band. Street chic: Enjoying a break away from the set of the show in New York, the 25-year-old Hot Right Now singer stepped out in a quirky, high-fashion take on street style Her own personal catwalk show? Leaving her hotel in Manhattan, the former X Factor judge looked runway ready herself lace front wigsSlinging a matching Adidas track top over one shoulder, the Radioactive chart-topper cut a casual figure. Rounding off her look in high-fashion manner, the London native wore a pair of ruby red stilettos. Never one to shy away from accessories, the star wore a funky red and white choker, a collection of gold jewellery and a pair of rose-tinted aviators. Say what? Opting for a white printed tee-shirt, which bore cyrillic script, Rita made sure her outfit would spark interest Keeping it casual: She paired the baggy tee with some classic black Adidas tracksuit bottoms, and chose to tuck her top into the waist band Sassy shoes: Rounding off her look in high-fashion manner, the London native wore a pair of ruby red stilettos Quuen of bling: Never one to shy away from accessories, the star wore a funky red and white choker, a collection of gold jewellery and a pair of rose-tinted aviators Wearing her blonde lock pulled back into a scruffy bun, the singer made sure no stray hairs fluttered across her striking features. Opting for a natural palette of make-up, the Kosovo-born singer chose to highlight her plump lips with a flash of bright pink lipstick. Taking over from Tyra Banks on ANTM ,Rita has been busy filming series 23 of  the show with model Ashley Graham, stylist Law Roach, and Paper Magazine CCO Drew Elliot. Back to work? Taking over from Tyra Banks on ANTM ,Rita has been busy filming series 23 of the show with model Ashley Graham, stylist Law Roach, and Paper Magazine's Drew Elliot

She's spent the summer performing at festivals across the US. And it looks like there's no rest for Lana Del Rey, who was heading back into a recording studio in Santa Monica on Sunday. Dressed down in skinny blue jeans, a strapless white cotton top with a simple white shirt thrown over the top, the 31-year-old singer made her way to lay down some new vocals. Scroll down for video Young And Beautiful: Lana Del Rey kept it casual in skinny jeans and a white shirt as she headed to a recording studio in Santa Monica on Sunday The the Born To Die hitmaker wore her newly-dyed chocolate brown locks in a half-up do, pulled away from her face, but hanging loosely around her shoulders. Despite her low-key weekend outfit, the songstress added some hits of colour with her accessories, opting for a chestnut hued Chloe saddle bag to stow away her essentials. The vintage-loving beauty added a pair of red sandals but shunned her regular favourite cat-eye shades. Pure and simple: Dressed down in a strapless white cotton top with a simple white shirt thrown over the top, the 31-year-old singer made her way inside to lay down some vocals cosplay wigsCherry sandals: The the Born To Die hitmaker wore her newly dyed chocolate brown locks in a half-up do, pulled away from her face, but hanging loosely around her shoulders With her make-up taken back to basics, the natural beauty only needed a touch of powder and smudge of pale lipstick to finish off her look. Recently a song made by Lana in 2011 was leaked on to the internet. The track, titled BBM Baby, paid homage to the days of Blackberry phones, and appears to praise sexting. Back to work: With her make-up taken back to basics, the natural beauty only needed a touch of powder and smudge of pale lipstick to finish off her look Last year, Lana released her latest album, Honeymoon, and she will continue her tour outside of the US in the autumn. The singer will visit Ireland in September and perform in Mexico in October. And while she's been focusing on her own upcoming performances, she enjoyed a Rihanna concert in Los Angeles in June with singer Jonathan Wilson. It is not known if the two are merely pals, or are dating. New flame? The star enjoyed a Rihanna concert in Los Angeles earlier this month with singer Jonathan Wilson. It is not known if the two are merely pals, or are dating

-->