Cultuur

Toneelvereniging Baarland

Een enthousiaste vereniging, die iedere winter een toneelstuk opvoert. Drie uitvoeringen op Baarland en vervolgens een tournee door Zeeland.

Contactpersoon: Jacqueline v. Wingen
Delischeweg 4
tel: 0113-639742
www.toneelvereniging-baarland.nl

 

Zondagsschool/Kinderkerk

Nederlands Hervormd en Gereformeerd
secr. Mevr. M. Meeuwse
Nieuweweg 29
4435 AB Baarland
tel. 0113 - 639562

 

Oranjevereniging

secr. Heidi Joosse- van Wijngaarden
Slotstraat 23
4435 AM Baarland

comments